پروفرما چیست ؟

پروفرما یا پیش فاکتور عبارت است از سندی که به وسیله فروشنده صادر می گردد و محتوای آن عبارت است ... ادامه مطلب