گواهی مبدا چیست؟

گواهی مبدا سندی است که دربردارنده‌ اطلاعات مربوط به مکان تولید یک محصول می‌باشد. این گواهی توسط اتاق بازرگانی کشور ... ادامه مطلب