کم اظهاری

بیش بود چیست؟

بیش بود یکی از اصطلاحات در هنگام ترخیص کالا است و اگر اختلاف در آن ایجاد شود باعث ایجاد جریمه ... ادامه مطلب
.