شرکت Baron Emperor میتواند کالای مشتریان خود را درب انبار کمپانی فروشنده خارجی‌ (Ex-Work) در کشور مبدا تحویل گرفته و آنرا به صورت هوایی یا دریایی به امارات ارسال و ضمن ترخیص از گمرکات امارات ، طبق درخواست مشتری به ایران ارسال نماید .
همچنین تحویل کالا از فروشنده خارجی بر روی اسکله بندر کشور مبدا (Fob ) و ارسال آن توسط کشتی به امارات از دیگر خدمات این شرکت می‌باشد .

« با ما کار کنید ، Vat پرداخت نمیکنید »

بدون پرداخت هیچگونه مالیاتی و با خیالی آسوده با ما کار کنید.

3_2
MU1Yvw
shutterstock

حمل توسط لنج (ته لنجی و ملوانی)

چنانچه صاحبان کالا ، قصد ارسال کالای خود توسط لنج به ایران را داشته باشند، این شرکت ضمن ترخیص کالای مشتریان خود از گمرکات امارات به صورت import for re-export و Row to Row جهت معافیت از پرداخت مالیات (vat) و برگشت مبلغ گمرکی پرداخت شده ، کالا را پس از ترخیص از گمرک دریایی جبل علی یا گمرک هوایی دبی ، جهت ارسال به ایران به صورت ته لنجی و ملوانی تحویل لنج داده و رسید معتبر اخذ می نماید .

99
2222
1